logo_cale

 

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek pt.  „Nowoczesna strefa SPA i fitness szansą rozwoju Bieszczadzkiej Ostoi”  zyskał pozytywną opinię komisji konkursowej i uzyskał dofinansowanie w ramach I naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dnia 10.07.2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie.

Produkty projektu:

W ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie przeprowadzono procedurę zapytań  zgodnie z wytycznymi programu, zakupiono wszystkie pozycje zaplanowane we wniosku o dofinansowanie do zakupu, tj. wyposażenie strefy SPA i fitness: atlas (1 szt.), rowerek (1 szt.), orbitrek (1 szt.), bieżnię (1 szt.) oraz wykonano centralną wentylację z automatyką i ułożono ekologiczną matę do sali SPA. Zakupy inwestycyjne  oznakowano zgodnie z zasadami wizualizacji programu.

Dzięki inwestycji w ramach projektu „Nowoczesna strefa SPA i fitness szansą rozwoju Bieszczadzkiej Ostoi”  nastąpiło  poszerzenie oferty dotychczasowej działalności Zajazdu o usługi rekreacyjno-zdrowotne.

Okres realizacji: od 10.07.2013 do 30.09.2013.

Pozyskana dotacja: 30 727,20 PLN, tj. 9103,01 CHF.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom „, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

01m   03m   04m   05m

04m   03m   02m   01m